תיאור הפרוייקט

אפליקציית אנדרואיד המכילה מודולים בנושאי לימוד שונים עבור תלמידי בית ספר ברמות שונות. כל מודול מכיל הסברים בנושא הנלמד, שאלות לאימון ומבחן אמריקאי.

עיצוב גרפי: סטודיו ביקה